Generalforsamling i Østjyske Speditører

Generalforsamling i Østjyske Speditører

Torsdag 28. marts 2019 kl. 16:00 – ca. 22:30.

Sted: Restaurant Frederikshøj, Oddervej 19-21, 8000 Aarhus C.

Program:

 • Kl. 15:45 - Registrering
 • Kl. 16:00 - Generalforsamling
 • Kl. 17:00 - Indlæg ved Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune
 • Kl. 18:00 - Keglespil
 • Kl. 19:30 - Middag

Østjyske Speditører er vært ved middag for én deltager pr. medlemsvirksomhed. Øvrige deltagere er selvfølgelig meget velkomne – kuvertprisen for disse er 800 kr. pr. person. No-show fee: 1.200 kr.

Tilmelding:

Send mail til lars@erhvervaarhus.dk og skriv navnet på alle deltagere. Der er tilmeldingsfrist den 26. marts.

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand
  • Formand Jan Dam Poulsen genopstiller
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Ole Mørk genopstiller
  • - Steen Osorio genopstiller
 7. Valg af suppleanter til bestyrelse
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen samt forslag til valg, skal mindst 2 uger forud anmeldes
skriftligt til bestyrelsen ved at sende e-mail til formand Jan Dam Poulsen, japo@bws.dk.

 

Generalforsamling i Østjyske Speditører