11.03.2022 Høringssvar til forslag til lokalplan 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

Hermed fremsendes Danske Speditørers og Østjysk Speditørforenings kommentarer til forslag til lokalplan 1163 om udvidelse af Aarhus Havn og områdets fortsatte anvendelse til dets oprindelige formål, hvilket vil sige anvendelse til havneaktiviteter og produktionserhverv med havneformål, herunder produktions-, transport- og logistikerhverv.

Grundlæggende gør det sig gældende, at Aarhus Havn med sin beliggenhed og kapacitet er af strategisk betydning for en stor del af erhvervslivet i, men ikke begrænset til, Midtjylland. Aarhus Havn og Aarhus by er i dag så integrerede, at de er blevet hinandens forudsætninger. Udviklingen af Aarhus by og Aarhus Havn bør derfor også i årene frem over...

Hermed fremsendes Danske Speditørers og Østjysk Speditørforenings kommentarer til forslag til lokalplan 1163 om udvidelse af Aarhus Havn og områdets fortsatte anvendelse til dets oprindelige formål, hvilket vil sige anvendelse til havneaktiviteter og produktionserhverv med havneformål, herunder produktions-, transport- og logistikerhverv.

Læs mere her
3.3.2022
Generalforsamling, 31. marts 2022

 Kære medlem af Østjyske Speditører

Hermed inviteres du til Generalforsamling og middag i Østjyske Speditører. Arrangementet afholdes den 31. marts kl. 16.00 – 22.00 på Frederikshøj.  

Programmet er som følger:

15.45 Indskrivning

16.00 Generalfor...

30.11.2021
Nytårsfrokost 2022

Velkommen til nytårsfrokost 2022, der i år afholdes i et samarbejde mellem Østjyske Speditører og Aarhus Transport Group.

Til nytårsfrokosten har vi lavet aftale med Christian Waldstrøm, der leverer et interessant indlæg om netværk i og uden for ens organisation.

Nytårsfrokosten afholdes den 7. marts...

14.4.2021
Generalforsamling udsat

Kære medlem af Østjyske Speditører.

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde vores generalforsamling senest ved udgangen af maj måned. Vi vil dog rigtig gerne samle jer alle til et rigtigt arrangement, da vi føler det er al for lang tid siden. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at udsætte generalforsamlingen til s...

23.9.2020
Invitation: Teknologi og sikkerhed i transportsektoren

Østjyske Speditører inviterer i samarbejde med Aarhus Transport Group til summit med fokus på teknologi og sikkerhed.

1. oktober 2020 kl. 15:00-17:00 hos Horten Advokatpartnerselskab, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C.

Program:

29.4.2020
Beretning fra virtuel 2020-generalforsamling

Østjyske Speditører afholdt den 29. april 2020 den årlige generalforsamling som videomøde grundet COVID-19 smitterisiko.

Dagsorden ifølge vedtægterne blev gennemgået med Jakob Størling, Danske Speditører, som generalforsamlingens dirigent.

Formanden gennemgik 2019-aktiviteterne og...

23.4.2020
Generalforsamling i Østjyske Speditører - 27. april 2020

Som alle er bekendt med, står vi i en situation sjældent set før i Danmark. Henset til myndighedernes retningslinjer mht. forsamlinger over 10 personer, har Østjyske Speditører i år valgt at afholde generalforsamlingen online. Det er en uvant måde at afholde generalforsamling på, men vi håber meget at I fortsat har lys...

12.3.2020
Østjyske Speditører udsætter sin generalforsamling

Som følge af den eskalerede situation omkring coronavirus og øget smitterisiko har bestyrelsen i Østjyske Speditører besluttet at udsætte generalforsamlingen, som var planlagt til den 26. marts.

Ny dato meldes ud på et passende tidspunkt.

På vegne af bestyrelsen.

Jan Dam Poulsen, bestyrelsesformand

...
2.3.2020
Generalforsamling 2020

Østjyske Speditører afholder generalforsamling den 26. marts 2020 kl. 16:00 hos Restaurant Frederikshøj.

Hent printvenlig invitation

2.12.2019
Incoterms 2020 - informationsmøde den 10. dec.

Pr. 1. januar træder de nye INCOterms 2020 i kraft. Kom med til informationsmøde, hvor Danske Speditører vil fortælle dig om ændringerne, hvad du skal være opmærksom på, samt hvad det betyder for dig. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål til konkrete problemstillinger....

2.12.2019
Nytårsfrokost 2020 i Østjyske Speditører

8. januar 2020 kl. 10-13 hos Aarhus Havn, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C.