2.04.2024 Generalforsamling i Danske Speditører Østjylland den 24. april 2024

Kære medlem af Danske Speditører Østjylland

Hermed inviteres du til Generalforsamling i Danske Speditører Østjylland. Arrangementet afholdes den 24. april kl. 16.30  – 22.00 på restaurant Frederikshøj, Oddervej 19-21....

Kære medlem af Danske Speditører Østjylland

Læs mere her
20.12.2022
Invitation til nytårsbrief, mandag den 16. januar 2023 kl. 7.45-10.30

Afholdes hos Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 8000 Aarhus C.

Nytårsbriefen afholdes i samarbejde med Aarhus Transport Group.

 

Se også denne invitation

 

3.11.2022
Præsentation af Danske Speditørers manual for beregning af udledning af CO2 ved transport af gods

Invitation til informationsmøde om

Præsentation af Danske Speditørers manual for

beregning af udledning af CO2 ved transport af gods

den 25. november 2022 kl. 09.00 – 11.00

 v/ Danske Speditører Østjylland & Danske Speditører M...

28.10.2022
Danske Speditører Østjylland inviterer til valgdebat

Der er plads til at få vendt transport- og infrastrukturrelevante emner på morgenmødet mandag den 31.10. kl. 7.30-9.00.

Temaerne er infrastruktur og transport - meld meget gerne konkrete emner ind.

27.9.2022
Der er brug for at styrke Aahus Havn

De seneste års turbulens i forsyningskæderne dokumenterer behovet for en effektiv infrastruktur. Allerede i dag er Aarhus Havn en væsentlig del af Danmarks nationale kritiske infrastruktur. Derfor har vi både en national og en lokal forpligtelse til at sikre rammerne for Aahus Havns tilpasning og udvikling.

I en kommentar til den igangv...

11.3.2022
Høringssvar til forslag til lokalplan 1163 - udvidelse af Aarhus Havn

Hermed fremsendes Danske Speditørers og Østjysk Speditørforenings kommentarer til forslag til lokalplan 1163 om udvidelse af Aarhus Havn og områdets fortsatte anvendelse til dets oprindelige formål, hvilket vil sige anvendelse til havneaktiviteter og produktionserhverv med havneformål, herunder produktions-, transport- og logistikerhver...

3.3.2022
Generalforsamling, 31. marts 2022

 Kære medlem af Østjyske Speditører

Hermed inviteres du til Generalforsamling og middag i Østjyske Speditører. Arrangementet afholdes den 31. marts kl. 16.00 – 22.00 på Frederikshøj.  

Programmet er som følger:

15.45 Indskrivning

16.00 Generalfor...

30.11.2021
Nytårsfrokost 2022

Velkommen til nytårsfrokost 2022, der i år afholdes i et samarbejde mellem Østjyske Speditører og Aarhus Transport Group.

Til nytårsfrokosten har vi lavet aftale med Christian Waldstrøm, der leverer et interessant indlæg om netværk i og uden for ens organisation.

Nytårsfrokosten afholdes den 7. marts...

14.4.2021
Generalforsamling udsat

Kære medlem af Østjyske Speditører.

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde vores generalforsamling senest ved udgangen af maj måned. Vi vil dog rigtig gerne samle jer alle til et rigtigt arrangement, da vi føler det er al for lang tid siden. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at udsætte generalforsamlingen til s...

23.9.2020
Invitation: Teknologi og sikkerhed i transportsektoren

Østjyske Speditører inviterer i samarbejde med Aarhus Transport Group til summit med fokus på teknologi og sikkerhed.

1. oktober 2020 kl. 15:00-17:00 hos Horten Advokatpartnerselskab, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C.

Program:

29.4.2020
Beretning fra virtuel 2020-generalforsamling

Østjyske Speditører afholdt den 29. april 2020 den årlige generalforsamling som videomøde grundet COVID-19 smitterisiko.

Dagsorden ifølge vedtægterne blev gennemgået med Jakob Størling, Danske Speditører, som generalforsamlingens dirigent.

Formanden gennemgik 2019-aktiviteterne og...