Der er brug for at styrke Aahus Havn

Der er brug for at styrke Aahus Havn

De seneste års turbulens i forsyningskæderne dokumenterer behovet for en effektiv infrastruktur. Allerede i dag er Aarhus Havn en væsentlig del af Danmarks nationale kritiske infrastruktur. Derfor har vi både en national og en lokal forpligtelse til at sikre rammerne for Aahus Havns tilpasning og udvikling.

I en kommentar til den igangværende debat om havneudvidelsen siger Jan Dam Poulsen, formand for Danske Speditører Østjylland:

  • Aarhus Havn er den eneste havn i Danmark, der kan modtage de helt store oceangående containerskibe, der sejler mellem Asien og Europa. Derfor er havnen afgørende for forsyningssikkerheden og varernes fri bevægelighed.
  • Hertil skal lægges, at vi både som forbrugere og erhvervsliv har en moralsk forpligtelse til at indtænke klimapåvirkningen. Må jeg i den forbindelse stilfærdigt minde om, at søtransport af gods udleder 15 gange mindre CO2 end transport med lastbil.
  • Hvis Aarhus Havn ikke udvides, sejler fragtskibe til Hamborg Havn, hvorefter godset transporteres i lastbil til Danmark. Det kommer vi også til at mærke på det østjyske vejnet.
  • Aarhus Havn er central for den grønne omstilling af transporten på både land og vand. Men det kræver mere plads for at fremtidssikre havnen.