Kære medlem af Danske Speditører Østjylland

Afholdes hos Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 8000 Aarhus C.

Nytårsbriefen afholdes i samarbejde med Aarhus Transport Group.

 

Se også denne invitation

 

Invitation til informationsmøde om

Præsentation af Danske Speditørers manual for

beregning af udledning af CO2 ved transport af gods

den 25. november 2022 kl. 09.00 – 11.00

 v/ Danske Speditører Østjylland & Danske Speditører Midtjylland

 

tir, 09/27/2022 - 14:43 Der er brug for at styrke Aahus Havn

De seneste års turbulens i forsyningskæderne dokumenterer behovet for en effektiv infrastruktur. Allerede i dag er Aarhus Havn en væsentlig del af Danmarks nationale kritiske infrastruktur. Derfor har vi både en national og en lokal forpligtelse til at sikre rammerne for Aahus Havns tilpasning og udvikling.

I en kommentar til den igangværende debat om havneudvidelsen siger Jan Dam Poulsen, formand for Danske Speditører Østjylland:

Hermed fremsendes Danske Speditørers og Østjysk Speditørforenings kommentarer til forslag til lokalplan 1163 om udvidelse af Aarhus Havn og områdets fortsatte anvendelse til dets oprindelige formål, hvilket vil sige anvendelse til havneaktiviteter og produktionserhverv med havneformål, herunder produktions-, transport- og logistikerhverv.

tor, 03/03/2022 - 14:09 Generalforsamling, 31. marts 2022

 Kære medlem af Østjyske Speditører

Hermed inviteres du til Generalforsamling og middag i Østjyske Speditører. Arrangementet afholdes den 31. marts kl. 16.00 – 22.00 på Frederikshøj.  

Programmet er som følger:

15.45 Indskrivning

16.00 Generalforsamling

tir, 11/30/2021 - 14:06 Nytårsfrokost 2022

Velkommen til nytårsfrokost 2022, der i år afholdes i et samarbejde mellem Østjyske Speditører og Aarhus Transport Group.

Til nytårsfrokosten har vi lavet aftale med Christian Waldstrøm, der leverer et interessant indlæg om netværk i og uden for ens organisation.

Nytårsfrokosten afholdes den 7. marts 2022 kl. 11-13.

Mere info tilgår via mail til alle medlemmer.

ons, 04/14/2021 - 14:37 Generalforsamling udsat

Kære medlem af Østjyske Speditører.

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde vores generalforsamling senest ved udgangen af maj måned. Vi vil dog rigtig gerne samle jer alle til et rigtigt arrangement, da vi føler det er al for lang tid siden. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at udsætte generalforsamlingen til senere på året, når vi må mødes igen.

Derfor udskydes generalforsamlingen 2021 til et senere tidspunkt, som bestyrelsen må finde passende.

Østjyske Speditører inviterer i samarbejde med Aarhus Transport Group til summit med fokus på teknologi og sikkerhed.

1. oktober 2020 kl. 15:00-17:00 hos Horten Advokatpartnerselskab, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C.

Program:

Østjyske Speditører afholdt den 29. april 2020 den årlige generalforsamling som videomøde grundet COVID-19 smitterisiko.

Dagsorden ifølge vedtægterne blev gennemgået med Jakob Størling, Danske Speditører, som generalforsamlingens dirigent.

Formanden gennemgik 2019-aktiviteterne og eventuelt kommende arrangementer i 2020. 2020-aktiviteterne afhænger dog af, at der fra myndighederne åbnes op for muligheden for at gennemføre arrangementer med fysisk fremmøde.