Generalforsamling i Danske Speditører Østjylland den 24. april 2024

Generalforsamling i Danske Speditører Østjylland den 24. april 2024

Kære medlem af Danske Speditører Østjylland

Hermed inviteres du til Generalforsamling i Danske Speditører Østjylland. Arrangementet afholdes den 24. april kl. 16.30  – 22.00 på restaurant Frederikshøj, Oddervej 19-21. 8000 Aarhus C.   

Programmet er som følger:

16.30 Indskrivning

17.00 Generalforsamling

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
  • Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand/kasserer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

18.00 Indlæg fra Teaterdirektør Per Smedegård ”Hvad gør du, hvad ser andre og hvad tolker de?”

 

19.00 Middag

Tilmelding kan ske her

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, eller har du forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette senest to uger forud for generalforsamlingen skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen via Danske Speditørers sekretariat – jst@dasp.dk

Deltagelse i generalforsamlingen, er naturligvis gratis. Efterfølgende middag er gratis for en person fra hver medlemsvirksomhed. Derefter betales der kr. 500,- pr. deltager til middagen.

Vi håber at se så mange som muligt af jer den 24. april 2024.