Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Østjyske Speditører afholder generalforsamling den 26. marts 2020 kl. 16:00 hos Restaurant Frederikshøj.

Hent printvenlig invitation

Program

Kl. 15:45 - Registrering
Kl. 16:00 - Generalforsamling
Kl. 17:00 - Jarl Kristensen - perspektiver som elev og nyudlært i shippingbranchen
Kl. 17:15 - Indlæg ved Flemming Dybbøl, direktør for Godsbanen i Aarhus, fhv. direktør for Smukfest
Kl. 18:00 - Keglespil
Kl. 19:30 - Middag

Østjyske Speditører er vært ved middag for én deltager pr. medlemsvirksomhed. Øvrige deltagere er selvfølgelig meget velkomne – kuvertprisen for disse er 800 kr. pr. person. No-show fee: 1.200 kr.

Tilmelding på mail til lma@erhvervaarhus.dk senest den 12. marts.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne kalenderår
3. Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Evt. valg af formand eller kasserer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Ole Mørk genopstiller
- Steen Osorio genopstiller
7. Valg af suppleanter til bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremlagt på generalforsamlingen samt forslag til valg, skal mindst 2 uger forud anmeldes skriftligt til bestyrelsen ved at sende e-mail til formand Jan Dam Poulsen, japo@bws.dk.